Du missade en hel del bra information eftersom du inte har Flash installerat!

Välkommen!

Välkommen till Paul Håkanssons och mitt företag PE Allkonsult AB:s hemsida. I mitt företagande är huvudsysselsättningen konsultverksamhet inom pedagogik och el- och teleteknik. De senaste åren har jag som författare arbetat fram min läromedelsserie “Arbeta med el”. Läromedelserien alla titlar kan numera beställas från min hemsida.

Litteraturen inom det eltekniska området spänner från allmän elsäkerhet till den mycket populära “Montörshandboken” som är ett kraftfullt verktyg för den yrkesverksamme elektrikern, arbetsledaren eller konsulten. Jag erbjuder även litteratur inom ämnesområden som ljus & belysning och motorstyrning.
Litteraturen inom det teletekniska området omfattar bl a IP-baserade nätverk, nätuppbyggnad av teletekniska system, dokumentation av teletekniska system (nya o gamla standarden), telesignalsystem, brandlarm, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning (CCTV), nätverksuppbyggnad - LAN, och antenninstallationer.

Som en följd av mitt författande och mitt lärarjobb på Njudungsgymnasiets Elprogram (inriktning elteknik) har kursverksamhet (behörighetskurser o dyl) och föreläsningar blivit en naturlig utveckling i mitt företag.

Jag utför även konsultuppdrag såsom inredningsförslag/utbildningsupplägg på elprogramsutbildningar i landet samt uppdrag kring delegering av el- och kontrollansvar i företag och kommuner.

Tack vare ett stort kontaktnät finns det inga uppdrag som inte kan tas i beaktande, så välkommen att kontakta oss!

Mvh Paul Håkansson/ PE Allkonsult AB
pe.allkonsult@telia.com
Pedagogik El-teleteknik
Aktuell Lärorik Litteratur

Nyheter

Nu finns arbetsboken “Elevguide” för beställning på denna hemsida!

I samband med arbetet kring GY11 kommer frågeställningar och läromedelspaketets delar delvis bli webb-baserade. För att tillgodose er önskan om stöd för installationshandboken och de praktiska momenten fram till den utgivningen ger jag i egen regi ut elevguiden. Beställning sker på denna hemsida.
I min egen lärarroll har jag använt allt material som finns i elevguiden under tiden läromedlet tagit form och jag kan konstatera att det har gett den teletekniska delen av elutbildningen ett rejält lyft. Läromedlet ger eleven ett bra stöd i inlärningen och arbetsgång av hela läromedelspaketet. Främst med utgångspunkt från installationshandboken och de praktiska övningarna. De lärare som beställer boken för klassundervisning kommer att få sig tillsänt beräkningsfiler och övningsmanualer.

Mvh Paul H