Välkommen till företagets föreläsningsutbud

Tveka inte att anlita Paul Håkansson för de olika ändamål som erbjuds på denna sida.

Läromedelsinformation
Som lärare kan det vara svårt att se alla möjligheter som författaren haft med sina läromedel. Paul går igenom läromedlet från pärm till pärm samt redogör för hur kurser kan bedrivas såväl på det teoretiska planet som i olika former av praktiska övningar. I samband med utgivningen av läromedlet Teleinstallation har jag planer på att bjuda in lärare under 1 dag då jag kan tipsa om mitt upplägg av kursen. Ett genomförande som lyft upp intresset för det teletekniska området betydligt.

Upplägg av eltekniksutbildning
Genom åren har jag skpat mig en stor mängd erfarenheter kring hur en optimal utbildning kan genomföras. Såväl kring studieformer, utbildningsmaterial samt inredning.

Deligering/el- och kontrollansvar i företag och kommuner
Det finns ett stort behov av att på företag och i kommuner reda ut vad och vem som ansvarar för att lagar och regler inom elområdet efterföljs.

Elsäkert arbete i företag med elektriska riskmoment
Det är av största vikt att företagets anställda får repetera och tänka till kring sin situation på arbetsplatsen gällande elsäkert arbete.

Kontakta oss för mer information.
Mvh Paul H