Välkommen till företagets konsultutbud

Tveka inte att anlita Paul Håkansson för de olika ändamål som erbjuds på denna sida.

Delegering/el- och kontrollansvar i företag och kommuner
Låt oss börja med ett uppstartsmöte där jag belyser vilka lagkrav som råder. Med det som utgångspunkt kan vi sedan jobba vidare.

Elsäkert arbete i företag med elektriska riskmoment
Vilka elarbeten förekommer?
Vilka riskmoment finns?
Vilken kompetens har de som utför dessa arbeten?
Frågorna är många. Låt oss tillsammans arbete fram ett elsäkert arbetssätt.

Inredningsförslag/utbildningsupplägg på elprogrammet
Tack vare den erfarenhet jag skaffat mig genom åren som lärare och författare har jag redan hjälpt många skolor att optimera sin utbildning. Vad kan vi göra på Er skola?

Författaruppdrag
Kan mina författaregenskaper gagna ditt företag och de dokument/manualer som lämnar Er verksamhet.Det är en konst att skriva texter som är enkla att förstå.Man kan med hjälp av fakta göra verkligheten obegriplig. Låt en erfaren författare göra jobbet.

Besiktningar
Elsäkra anläggningar är A och O för att undvika skador på person och egendom! Vilka rutiner finns på företaget kring besiktningar och tillsyn. Låt oss reda ut vad som gäller för att undvika olyckor orsakade av el.

Projektering
Projekteringsuppdrag utförs!

Kontakta oss för mer information.
Mvh Paul H