PE ALLKONSULT AB

Företaget startades som enskild firma 1999 av Paul Håkansson. År 2001 övergick företaget till att bli aktiebolag. Företagets inriktning består i huvuddrag av konsultverksamhet inom pedagogik och el- och teleteknik. År 2009 köptes och bildades även PE Allkonsult Holding AB.
Företagets besöksadress är Såningsgränd 9, 574 34 Vetlanda.

Företagets personal

Paul Håkansson, VD

Paul Håkansson
Paul Håkansson
Jag är 50 år, gift och har tre barn. Bosatt i Vetlanda.
Jag inledde mitt arbete inom det eltekniska området genom att arbeta 18 år som installationselektriker. Min vändning i yrkeslivet skedde 1995-96 då jag utbildade mig till gymnasielärare med inriktning mot Elprogrammet gren installation.
Redan under min studietid på lärarhögskolan (95-96) fattade man i landet “tycke” för de arbeten jag utförde. Något som bl a resulterat i att Skolverket anlitade mig som ämnesexpert inom Elprogrammet, elteknik. Jag hade 1997 i uppdrag att se över elektrikerutbildningen i Sverige enligt de direktiv som regeringen givit om att en revidering av kursplaner ska ske vart tredje år.
Därefter blev jag kontaktad av läromedelsförlaget LIBER AB. Jag blev tillfrågad om jag kunde skriva ett läromedel åt dem. Det arbetet utökades snabbt och har resulterat i att jag fortfarande utökar min läromedelsserie “Arbeta med el”. För närvarande har jag 24 utgivna titlar.
Min ambition ha genom livet varit att ta alla tillfällen i akt att ständigt utveckla mig och höja min kompetens. Att föra skol- och eltekniksutvecklingen framåt är en uppgift som jag ämnar fortsätta med i mitt företag.

Carola Håkansson, Ekonomiansvarig

Carola Håkansson
Carola Håkansson
Carola ägnar sig åt research och försäljningsarbete av företagets utgivna böcker. Hon är även ekonomiansvarig samt sköter de naturliga kontoristarbeten som förekommer i företaget. Carola arbetar även som lärare.

Övrig personal

Eftersom vi arbetar mycket med projektanställningar och arbetar mycket i nätverk uppbyggt av ett stort kontaktnät får ni stifta bekantskap med våra övriga medarbetare vid ert framtida anlitande av företaget.